วันจันทร์

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวสุพัตรา ทานะกาศ        ชื่อเล่น ปุ๋ม
คบ.2 การประถมศึกษา หมู่3 รหัสนักศึกษา 554188086
วันเกิด 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2537
ภูมิลำเนา จังหวัด อุบลราชธานี
เพื่อนสนิท นางสาวณัฐณิชา แปงทอง ชื่อเล่น หมวยชื่อ นางสาวณัฐณิชา แปงทอง     ชื่อเล่น หมวย
คบ.2 การประถมศึกษา หมู่3 รหัสนักศึกษา 554188089
วันเกิด 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2536
ภูมิลำเนา จังหวัด หนองบัวลำภู
เพื่อนสนิท นางสาวสุพัตรา ทานะกาศ ชื่อเล่น ปุ๋ม